ESMO 2019: Senfølger hos unge kreftoverlevere

Hege Sagstuen Haugnes | ESMO 2019 | September 30, 2019

Speaker: Hege Sagstuen Haugnes

 Hjertesykdom og ny kreftsykdom er noen av de mest alvorlige senfølgene for unge kreftoverlevere. I takt med at flere og flere unge overlever kreftsykdomøker behovet for kunnskap og bedre behandlingsmuligheter for senfølger av kreftsykdom. I denne MEDtalken tar overlege Hege Sagstuen Haugnes opp noen av utfordringene knyttet til dette.