Klinisk håndtering og behandlin av PAD

Joakim Nordanstig | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Mars 18, 2020

Speaker: Joakim Nordanstig

I denne MEDtalken presanterer Joakim Nordansting en konkret behandling for pasienter med PAD. Formålet med behandling er å redusere den store risikoen som denne pasientgruppen har for å bli berrt av hjerte- kar hendelser, minske deres symptomer, redusere riskoen for amputasjon og forbedre deres livskvalitet.