ESMO 2019: Kombinasjon av docetaxel, capecitabine og carboplatin kan ikke anbefales til pasienter med metastatisk øsofagogastrisk adenokarsinom

Peter Clausager Petersen  | ESMO 2019 | September 28, 2019

Speaker: Peter Clausager Petersen 

En dansk studie viser at en kombinasjon av docetaxelcapecitabine og carboplatin gir en ettårs-overlevelse på 32 og en høy grad av febril nøytropeni. HøPeter Clausager Petersen redegjøre for resultatene.