SABCS 2019: Et av de mest lovende medikamentene mot brystkreft

Henrik Lindman | Onkologi /hematologi | Desember 17, 2019

Speaker: Henrik Lindman

Henrik Lindman, leder for brystkreftavdelingen og professor i onkologi, Uppsala universitet, forteller i denne MEDtalken om sin vurdering av – og forventninger til – nye og kommende behandlingsalternativer for pasienter med HER2-positiv brystkreft.