Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

Jess Lambrechtsen | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | April 1, 2019

Speaker: Jess Lambrechtsen

Jess Lambrechtsen, overlege ved kardiologisk avdeling, OUH-Svendborg, forteller i tre moduler om praktisk håndtering av AK-behandling. De tre modulene kan ses i forlengelse av hverandre, eller hver for seg. I denne modulen kommer han inn på NOAC-pasienter og hvorvidt disse skal bridges ved operasjon. Husk at du må logge inn for å kunne se hele MEDtalken.