Skip to Content

ApoB:A1 er en lovende biomarkør for prediksjon av kardiovaskulære sykdommer hos pasienter med lupus

hjertesvikt, diabetes

Skrevet av Nadia Pedersen,  journalist

I studien «Metabolimics in juvenile onset SLE: identifying new biomarkers to predict cardiovascular risk» har en gruppe forskere, deriblant legen George Robinson fra University College London, undersøkt hvorvidt lipoproteinet ApoB:A1 kan være med på å predikere kardiovaskulære sykdommer hos lupuspasienter med tidlig sykdomsdebut (JSLE). Studien viser lovende resultater, da forskerne har funnet at ApoB:A1-ratioen kan identifiseres som en sterk biomarkør for JSLE-pasienter med indikasjoner på høy eller lav CVR i den undersøkte kohorten. Resultatene fra studien ble lagt frem på EULAR 2019. 

Konklusjonene er imidlertid avgrenset til den engelske kohorten, understreker George Robinson. Biomarkøren har ikke blitt validert i andre kohorter. 

– På det kardiovaskulære området har ApoB:A1-ratio vunnet frem som biomarkør, men i forhold til lupus er det et forholdsvis nytt område. Studien kan derfor brukes til å generalisere til andre studier, men metoden må testes i andre kohortstudier før den vil kunne anvendes i klinikken i forhold til pasienter med lupus, sier Robinson. 

Og nettopp på det kardiovaskulære området har ApoB:A1-ratio vist seg å være en god biomarkør for kardiovaskulære sykdommer. 

– Studier viser allerede at dette er en sterkere markør for kardiovaskulære sykdommer enn konvensjonelle metoder med bruk av for eksempel LDL-nivå, utdyper Robinson. 

 

Back to top