Skip to Content
Velkommen til Nevrologi

Nevrologi • Nye kliniske perspektiver, studiedata og behandlingsalternativer

Seneste artikel for Nevrologi

Har du en ide til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

Nyeste tidsskrift for Nevrologi

Psykiatri / Nevrologi • Nr. 2 • 2020

  • Angst og depresjon hos skolebarn
  • Hodepine & Migrene
  • ADHD
Få tilgang

Redaksjon

Espen Dietrichs

Professor, dr.med., Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus & Universitetet i Oslo

Kjell-Morten Myhr

Professor, overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen

Back to top