Skip to Content
Velkommen til Dermatologi

Atopisk dermatitt og hjerte-kar-sykdommer

  • / Yuki Maria Fukuda Andersen

Har du en ide til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

Dermatologi • Nr. 1 • 2020

COVID-19 treatment
Atopisk dermatitt
T-celleterapi
Få tilgang

Redaksjon

Kåre Steinar Tveit

seksjonsoverlege, hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Cato Mørk

Hudläkare, dr.med., Akershus hudlegesenter, Lørenskog

Nils-Jørgen Mørk

Sektionsöverläkare, Hudavdelningen Rikshospitalet, Oslo

Back to top