Skip to Content
Velkommen til Gastroenterologi

Her får du det nyeste innholdet fra Gastroenterologi

Gå ikke glipp av det nyeste fra Gastroenterologi

Registrer deg og få nye artikler, MEDtalks, profesjonelle tester og tidsskrifter i din innboks

Få adgang

BestPractice Nordic • Nr. 1 • 2020

  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose
Få tilgang

Redaksjon

Bjørn Moum

Professor, overlege, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo

Jørgen Jahnsen

Professor, Universitetet i Oslo, Institutt for Klinisk Medisin, Oslo, Akershus Universitet Sykehus, Gastroenterologisk avdeling, Lørenskog

Lars Aabakken

Overlege, dr. med., Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS, Rikshospitalet

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Professor, ph.d., Høgskolen i Østfold

Odd Helge Gilja

Professor, overlege, senterleder, dr.med., Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Øistein Hovde

Førsteamanuensis, ph.d., Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Seksjonsoverlege, divisjon Gjøvik-Lillehammer, Sykehuset Innlandet

Back to top