Skip to Content

Impaired Growth and Nutritional Status Can Be Observed Several Years Before Diagnosis of Childhood-Onset IBD

In this MEDtalk, Maiara Brusco de Freitas from PREDICT at Aalborg University in Denmark, discusses the impact of childhood-onset IBD on patients’ nutritional status. Results show that impaired growth and nutritional status can be observed several years before diagnosis, particularly in Crohn’s disease cases. The findings emphasize the importance of regular nutritional screening and early intervention.

Maiara Brusco De Freitas

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top