Personer med diabetes type 1 rammes oftere av hjertesvikt enn mange har vært klar over. De har en høyere risiko for å utvikle hjertesvikt enn den generelle befolkningen og er ofte yngre når de får hjertesviktdiagnosen. Når vi vet at hjertesvikt er en alvorlig tilstand med dårlig prognose, er det viktig med tidlig diagnostikk og ...

Ungdom med ADHD har ofte sammensatte vansker med komorbide tilstander. Dessuten byr ungdomstiden på spesielle utfordringer som gir risiko for negative utviklingsløp. Selv om medisin kan være en effektiv behandling for pasienter med ADHD i alle aldre, er annen type behandling også nødvendig for mange. Selv pasienter som responderer godt på medisin kan ha restsymptomer ...

Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) ble introdusert for nesten 50 år siden, primært som en diagnostisk prosedyre for avklaring av galle- og pancreassykdommer.1 De aller fleste ERCP-prosedyrer i dag er terapeutiske, hovedsakelig for avlastning av obstruksjoner i galleveier eller pancreasgangen.2 Endoskopisk sfinkterotomi ble beskrevet tidlig, både i Tysland3 og Japan,4 og etter hvert har andre teknikker med blant annet ...

En head-to-head-studie av behandling av psoriasisartritt sammenlikner ixekizumab med gullstandardbehandlingen adalimumab. Den viktigste konklusjonen er at ixekizumab er minst like bra for behandling av leddsymptomer, og bedre enn adalimumab når det gjelder behandling av hudlesjoner. Studien ser også på behandlingsresultater i relasjon til pasientens livskvalitet, og det viser seg at pasientene som responderer positivt på ...

SAMMENDRAG Særlig innenfor revmatologien har vi oppnådd en stor suksess. Likevel har vi leger langt fra alltid samme vurdering av behandlingens kvalitet som pasientene. I opp mot 30 % av tilfellene er leger og pasient ikke enige. Vi skal som leger se hele pasienten og pasienten skal føle seg forstått av legen. Pasientverdi forutsetter at ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon