Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) ble introdusert for nesten 50 år siden, primært som en diagnostisk prosedyre for avklaring av galle- og pancreassykdommer.1De aller fleste ERCP-prosedyrer i dag er terapeutiske, hovedsakelig for avlastning av obstruksjoner i galleveier eller pancreasgangen.2 Endoskopisk sfinkterotomi ble beskrevet tidlig, både i Tysland3og Japan,4og etter hvert har andre teknikker med blant annet ...

En head-to-head-studie av behandling av psoriasisartritt sammenlikner ixekizumab med gullstandardbehandlingen adalimumab. Den viktigste konklusjonen er at ixekizumab er minst like bra for behandling av leddsymptomer, og bedre enn adalimumab når det gjelder behandling av hudlesjoner. Studien ser også på behandlingsresultater i relasjon til pasientens livskvalitet, og det viser seg at pasientene som responderer positivt på ...

SAMMENDRAG Særlig innenfor revmatologien har vi oppnådd en stor suksess. Likevel har vi leger langt fra alltid samme vurdering av behandlingens kvalitet som pasientene. I opp mot 30 % av tilfellene er leger og pasient ikke enige. Vi skal som leger se hele pasienten og pasienten skal føle seg forstått av legen. Pasientverdi forutsetter at ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon