Skip to Content

Type 2 diabetes and breast cancer surgery – increased risk of postoperative complications

The risk of postoperative complications is increased among women with breast cancer and prevalent type 2 diabetes at the time of the surgery.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top