Skip to Content

SABCS 2023: Younger Postmenopausal Women May Safely Skip Adjuvant Radiotherapy

Findings from the IDEA clinical trial open the door to less invasive treatment options for early-stage breast cancer patients.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top