Skip to Content

ESMO | Norsk Aften i Madrid

Vi har gleden av å invitere til Norsk Aften ESMO 2023 i Madrid. Hai Interaktiv og BestPractice Nordic har i år inngått et samarbeid om å arrangere en felles Norsk Aften under ESMO i Madrid

Kongresser 2023

Vi publiserer de viktigste høydepunktene fra kongressene i form av abstracts, artikler og MEDtalks med internasjonale og nasjonale sentrale meningsdannere.

Back to top