Skip to Content

Nordisk webinar | Ny forskning kan sees og merkes, til gagn for pasientene

Hudsykdommer kan være invaliderende og stigmatiserende med svært nedsatt livskvalitet som resultat, men i forhold til politiske prioriteringer og oppmerksomhet overskygges dermatologien ofte av sykdommer innenfor andre områder.

Kongresser 2022

Vi publiserer de viktigste høydepunktene fra kongresserne i form av abstrakt, elektroniske artikler, MEDtalks med internasjonale og nasjonale sentrale meningsdannere.

Back to top