Skip to Content
Velkommen til Revmatologi

Revmatologi • Nye kliniske perspektiver, studiedata og behandlings-alternativer

The COVID-19 pandemic: How do we produce firm evidence for the treatment of a novel disease?

  • / Anne Kathrine Lorentzen / Carsten Sauer Mikkelsen / Luit Penninga

Revmatologi • Nr. 2 • 2020

  • Atopisk dermatitt
  • Kronisk inflammatorisk artritt
  • Angst og depresjon hos skolebarn
Få tilgang

Redaksjon

Silje Endresen Reme

Professor, psykolog, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus

Audun Stubhaug

Professor, dr.med., avdelingsleder, Avd. for smertebehandling, Oslo universitetssykehus. Professor i anestesiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hilde Berner Hammer

Professor, overlege, dr.med., Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Back to top