Skip to Content

Attend the EULAR Study Group on Reproductive Healthcare and Family Planning’s Annual Meeting on EULAR 2024

In this MEDtalk, rheumatologist Karen Schreiber introduces you to the EULAR Study Group on Reproductive Healthcare and Family Planning (ReHFaP Study Group). The group will hold its annual meeting at this year’s EULAR, and you are invited to attend.

Karen Schreiber

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top