Skip to Content
Velkommen til fastlegen

Velkommen til fastlegen. Her får du det ny klinisk kunnskap og best practice innen ditt spesialfelt

Seneste artikler for fastlegen

Accumulated appendectomies following Yersinia enterocolitica outbreak at a Danish boarding school

  • / Charlotte Kjelsø / Ida Glode Helmuth / Mehmet Öztoprak / Anne V. Krogsgaard / Steen Ethelberg

Har du en idé til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

Har du en idé til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

Back to top