Skip to Content
Velkommen til fastlegen

Velkommen til fastlegen. Her får du det ny klinisk kunnskap og best practice innen ditt spesialfelt

Seneste artikel for Fastlegen

Nevroborreliose

  • / Harald Reiso / Yvonne Kerlefsen

Har du en ide til en artikkel?

Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

Nyeste tidsskrift for Fastlegen

Fastleger • Nr. 2 • 2020

  • Diabetes type 2
  • Staphylococcus aureus
  • Data og epidemier
Få tilgang

Redaksjon

Lars Gullestad

Professor, overlege, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet

Tor Ole Klemsdal

Avdelingsoverlege, M.D., ph.d., Preventivkardiologi, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Trond Geir Jenssen

Professor, overlege, Avdeling for transplantasjonsmedisin, nyreseksjonen, Oslo universitetssykehus & Norges Arktiske Universitet

Kåre I. Birkeland

Professor, Avd. for Indremedicin, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus

Olav Kåre Refvem

Lege, Indremedisin, Lungesykdommer, Leder, Glittreklinikken, Jessheim

Amund Gulsvik

Professor emeritus, dr.med., Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Anders Østrem

Fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo

Prevensjons-
veiledning

Gi pasientene dine prevensjonsveiledning

Last ned veiledningen her

Back to top