Skip to Content
Velkommen til onkologi & hematologi

Velkommen til onkologi / hematologi. Her får du det ny klinisk kunnskap og best practice innen ditt spesialfelt

ESMO | Norsk Aften i Madrid

Vi har gleden av å invitere til Norsk Aften ESMO 2023 i Madrid. Hai Interaktiv og BestPractice Nordic har i år inngått et samarbeid om å arrangere en felles Norsk Aften under ESMO i Madrid

Meet the experts • Multiple Myeloma • Nr.1

Få tilgang

ASCO GI | Kongress

Vi publiserer de viktigste høydepunktene fra ASCO GI i form av abstrakt, elektroniske artikler, MEDtalks med internasjonale og nasjonale sentrale meningsdannere.

Se alt innhold her

EHA | Kongress

Vi publiserer de viktigste høydepunktene fra EHA i form av abstrakt, elektroniske artikler, MEDtalks med internasjonale og nasjonale sentrale meningsdannere.

Se alt innhold her

Back to top