Skip to Content
Velkommen til Onkologi

Kongresopdatering: ESMO 2020 Virtual

Få høydepunkter og de siste nyhetene fra kongressen

Seneste artikel fra onkologi

Del best practice med dine kollegaer

Skriv en artikkel til BestPractice Nordic. Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

Nyeste tidsskrift fra onkologi

Onkologi / Hematologi • Nr. 3 • 2020

• COVID-19
• Småcellet lungekreft
• Kvantitering av NETs
Få tilgang

Redaksjon

Daniel Heinrich

MD, overlege, Onkologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus & Chair Of The Board hos Norwegian Association of Oncology

Jürgen Geisler

Professor, dr.med., dr.philos., Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Overlege, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus

Erik Skaaheim Houg

Overlege, dr.med., Kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF

Jan Oldenburg

Professor, ph.d., Universitetet i Oslo, Overlege, Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus

Anders Waage

Overlege, Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital. Professor II, Institut for kreftforskning & molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åse Bratland

Overlege, ph.d., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Back to top