Skip to Content
Velkommen til Onkologi/hematologi

Velkommen til Onkologi/Hematologi! Her får du det ny klinisk kunnskap og best practice innen ditt spesialfelt

Seneste artikel fra onkologi/hematologi

Del best practice med dine kollegaer

Skriv en artikkel til BestPractice Nordic. Send et forslag til redaksjonen

Send mail til redaksjonen

Nyeste tidsskrift fra onkologi/hematologi

Onkologi / Hematologi • Nr. 4 • 2021

  • Nytt fra SABCS
  • Lungekreft
  • Nytt fra ASH
  • Myelomatose
Få tilgang

Redaksjon

Daniel Heinrich

MD, overlege, Onkologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus & Chair Of The Board hos Norwegian Association of Oncology

Jürgen Geisler

Professor, dr.med., dr.philos., Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Overlege, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus

Erik Skaaheim Houg

Overlege, dr.med., Kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF

Jan Oldenburg

Professor, ph.d., Universitetet i Oslo, Overlege, Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus

Anders Waage

Overlege, Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital. Professor II, Institut for kreftforskning & molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åse Bratland

Overlege, ph.d., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Odd Terje Brustugun
Odd Terje Brustugun

onkolog og dr.med. ved Onkologisk seksjon på Drammen sykehus i Vestre Viken HF

Back to top