Selv om overlevelsen for lungekreft har blitt bedre de siste årene, er den fortsatt den kreftformen som tar flest liv i Norge.1 Ikke-småcellet lungekreft i tidlige stadier kan kureres med kirurgi, men cirka halvparten av de som opereres får senere residiv. Adjuvant kjemoterapi tilbys pasienter < 70 år med stadie II eller IIIA for å redusere ...

SAMMENDRAG Somatiske mutasjoner i cellens DNA er det, som skjer ved kreft. Vi kjenner til måter slike mutasjoner kan oppstå, men vi har begrenset kunnskap om prosessene som induserer mutasjonerne, men forskning de siste årene har vist en sammenheng mellom biologiske og molekylære prosesser som kan skade DNA. Én signatur, som finnes i flere kreftformer, skyldes ...

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.  Overlege Jens Benn Sørensen var til stede under presentasjonen av IMpower110-studien i Barcelona: – Det er meget positive resultater. Forskerne viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som er karakterisert ved en høy PD-L1-ekspresjon, ...

Modulating immune inhibitory pathways has been a major recent breakthrough in cancer treatment. Checkpoint blockade antibodies targeting cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) and programed cell-death protein 1 (PD-1)/PD-1 ligand 1 (PD-L1) have demonstrated acceptable toxicity, promising clinical responses, durable disease control, and improved survival in 20-30% of patients with advanced melanoma, and non-small cell lung ...

Over hele verden er røyking hovedårsaken til lungekreft. Det er også påvist at gener påvirker risikoen for å utvikle lungekreft. Noen slike funn kommer fra familie- eller tvillingstudier der det er målt hvor stor del av den varierende risikoen for å få lungekreft som kan forklares av genetiske forskjeller mellom mennesker. Det er denne genetiske ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon