Denne artikkelen finner at osimertinib – en 3. generasjons EGFR-TKI rettet mot EGFR-mutasjonen T790M – er et godt alternativ til 1. og 2. generasjons tyrosinkinasehemmere som behandling for EGFR-mutert lungekreft, både i førstelinje og ved resistens. Det har skjedd store fremskritt innen behandling av lungekreft de siste årene. Likevel er lungekreft fortsatt den kreftsykdommen som ...

Cytostatika og thoraxbestråling til 45 Gy har vært standard behandling for småcellet lungekreft i begrenset stadium i over 20 år. En skandinavisk studie som ble presentert muntlig på årets ASCO- og ESMO-kongresser viser en betydelig overlevelsesgevinst av å gi høyere stråledoser (60 Gy), og behandlingen ga ikke mer bivirkninger. Småcellet lungekreft (SCLC) utgjør kun ca. ...

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...

Selv om overlevelsen for lungekreft har blitt bedre de siste årene, er den fortsatt den kreftformen som tar flest liv i Norge.1 Ikke-småcellet lungekreft i tidlige stadier kan kureres med kirurgi, men cirka halvparten av de som opereres får senere residiv. Adjuvant kjemoterapi tilbys pasienter < 70 år med stadie II eller IIIA for å redusere ...

SAMMENDRAG Somatiske mutasjoner i cellens DNA er det, som skjer ved kreft. Vi kjenner til måter slike mutasjoner kan oppstå, men vi har begrenset kunnskap om prosessene som induserer mutasjonerne, men forskning de siste årene har vist en sammenheng mellom biologiske og molekylære prosesser som kan skade DNA. Én signatur, som finnes i flere kreftformer, skyldes ...

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.  Overlege Jens Benn Sørensen var til stede under presentasjonen av IMpower110-studien i Barcelona: – Det er meget positive resultater. Forskerne viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som er karakterisert ved en høy PD-L1-ekspresjon, ...

Modulating immune inhibitory pathways has been a major recent breakthrough in cancer treatment. Checkpoint blockade antibodies targeting cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) and programed cell-death protein 1 (PD-1)/PD-1 ligand 1 (PD-L1) have demonstrated acceptable toxicity, promising clinical responses, durable disease control, and improved survival in 20-30% of patients with advanced melanoma, and non-small cell lung ...

Over hele verden er røyking hovedårsaken til lungekreft. Det er også påvist at gener påvirker risikoen for å utvikle lungekreft. Noen slike funn kommer fra familie- eller tvillingstudier der det er målt hvor stor del av den varierende risikoen for å få lungekreft som kan forklares av genetiske forskjeller mellom mennesker. Det er denne genetiske ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose