Prostatakreft og osteoporose

Onkologi /hematologi | Revmatologi | Mads Hvid Poulsen | 19. mai 2020 kl. 2:37 |

I de mer enn 4300 danske menn som er diagnostisert med prostatakreft årlig, er kastrering en vanlig form for behandling. Kastrering er dermed gjort for omtrent en av tre med prostatakreft, og det er vanligvis gitt av kurativ strålebehandling. Menn som er medisinsk eller kirurgisk kastrert bør systematisk undersøkes for osteoporose og, om nødvendig, behandlet ...

SAMMENDRAG Somatiske mutasjoner i cellens DNA er det, som skjer ved kreft. Vi kjenner til måter slike mutasjoner kan oppstå, men vi har begrenset kunnskap om prosessene som induserer mutasjonerne, men forskning de siste årene har vist en sammenheng mellom biologiske og molekylære prosesser som kan skade DNA. Én signatur, som finnes i flere kreftformer, skyldes ...

Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen i Norge, med omtrent 5 000 nye tilfeller årlig.1 Median alder ved diagnose er 69 år, og fem års relativ overlevelse er over 90 %. I Norge er radikal prostatektomi (RP) eller strålebehandling (RAD) med eller uten androgen deprivasjonsterapi (ADT) standard kurativ behandling for pasienter med lokalisert og lokalavansert ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon