De fleste melanomer har en mutasjon i BRAF-genet, hvilket har revolusjonert behandlingen av pasienter med melanom. En av disse BRAF-hemmerne er vemurafenib, som før ga stor klinisk suksess. Dessverre har det senere vist seg at mange pasienter utvikler resistens overfor vemurafenib, hvilket medfører en median sykdomsprogresjon på ca. seks måneder. Ny forskning viser at eksponering ...

Forekomsten av kutant melanom har økt i mange land, og i Norge økte forekomsten med 20 % i perioden 2013-2017 sammenlignet med perioden 2008-2012. I 2017 fikk 2222 nordmenn melanom, og 181 menn og 125 kvinner døde av sykdommen.1 Det er anslått at over 90 % av melanomtilfellene i Norge kan tilskrives UV-eksponering.2  Solkrem er ...

Forekomsten av kutant melanom har økt i mange land, og i Norge økte forekomsten med 20 % i perioden 2013-2017 sammenlignet med perioden 2008-2012. I 2017 fikk 2222 nordmenn melanom, og 181 menn og 125 kvinner døde av sykdommen.1 Det er anslått at over 90 % av melanomtilfellene i Norge kan tilskrives UV-eksponering.2  Solkrem er ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon