Skip to Content

Significant PFS Benefit for the Nivolumab + Relatlimab Combination for Patients with Unresectable or Metastatic Melanoma

The dual-checkpoint inhibitor combination of nivolumab and relatlimab continues to provide a significant efficacy benefit over nivolumab alone in patients with previously untreated unresectable or metastatic melanoma according to RELATIVITY-047 update.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top