Perfluoralkylerte stoffer (PFAS) er en gruppe miljøgifter som antas å ha negativ påvirkning på fosterets nevroutvikling. Vår studie undersøkte mulig sammenheng mellom PFAS målt i mors blod under svangerskapet og mål på kognitive funksjoner og ADHD-symptomer hos barn som var tre og et halvt år gamle. Vår studie viste hovedsakelig få sammenhenger mellom prenatal PFAS-eksponering og ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose