Skip to Content

Prenatal eksponering for perfluoralkylerte stoffer og sammenheng med ADHD-symptomer og kognitive funksjoner hos førskolebarn

Perfluoralkylerte stoffer (PFAS) er en gruppe miljøgifter som antas å ha negativ påvirkning på fosterets nevroutvikling. Vår studie undersøkte mulig sammenheng mellom PFAS målt i mors blod under svangerskapet og mål på kognitive funksjoner og ADHD-symptomer hos barn som var tre og et halvt år gamle. Vår studie viste hovedsakelig få sammenhenger mellom prenatal PFAS-eksponering og ulike mål på nevroutvikling hos barn, bortsett fra noen svake sammenhenger med verbalt og nonverbalt arbeidsminne.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top