Skip to Content

Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) – hvordan redusere risiko for intra-kraniell blødning hos foster/nyfødt – erfaringer fra Norge

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top