Skip to Content

Mette Kjær

forsker, dr.scient., Diagnostisk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø og forskningsleder Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest

Articles

Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni

  • / Bjørn Skogen / Heidi Tiller / Jens Kjeldsen-Kragh / Maria Therese Ahlen / Mette Kjær
Back to top