Skip to Content

Physical and functional performance assessment in paediatric oncology

Paediatric cancer patients and survivors face reduced physical performance, while interventional exercise trials provide promising results. Heterogeneous assessment methods within the existing literature often hinder meaningful analysis.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top