Å leve med atopisk dermatitt

Dermatologi | Mattias Henning | 18. Jun 2020 kl. 9:30 | ,

Atopisk dermatitt er en hyppig og kronisk hudlidelse som kan føre til nedsatt livskvalitet hos barn og voksne. Alvorlig atopisk dermatitt og tidlig debut øker risikoen for å utvikle komorbiditeter i form av allergisk astma, allergisk rhinitt og matallergi. Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk og inflammatorisk hudsykdom med et fluktuerende forløp.1-3 Tilstanden er karakterisert ved ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon