Ved multippel sklerose (MS) oppstår celletap og irreversibel skade på nervevev fra sykdomsstart.1 Nevrologisk reservekapasitet og plastisitet kan i tidlige sykdomsstadier delvis kompensere for skadene når det kommer til opprettholdelse av normal nevrologisk funksjon, men med tiden tømmes kompensasjonsmulighetene, noe som medfører irreversibel symptomprogresjon og funksjonstap.2  Viktigheten av tidlig iverksatt sykdomsmodifiserende behandling er veldokumentert når ...

Nevrofilamenter er nevronspesifikke komponenter i cytoskjelettet, som bidrar til nevronets struktur og opprettholdelse av størrelse og form. Det finnes fem subenheter av nevrofilamenter; nevrofilament light chain (NF-L), nevrofilament medium chain (NF-M), nevrofilament heavy chain (NF-H), α-internexin og nestin.1,2 Frigjøring av nevrofilamenter ut i spinalvæsken skjer ved aksonal skade, og høyt nivå av nevrofilamenter har derfor ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon