Formålet med denne studien var å identifisere subtyper av insomni og deres demografiske og kliniske korrelater. Resultater viser at det er ulikheter i hvilken grad subtypene av insomni påvirker dagliglivet og at det derfor er behov for ulik tilnærming til disse i klinisk praksis.  Insomni er den hyppigst forekommende søvnlidelsen i den voksne befolkningen, med en ...

Angst og depresjon er blant de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge. 3 % av barn mellom 8 og 10 år oppfyller kriteriene for en angstdiagnose og 1 % av barn i samme alder hadde en depressiv lidelse. Barna som deltok i studien her var en gruppe med forhøyede symptomer på både angst og depresjon. Lavt frafall fra ...

SAMMENDRAG På verdensbasis er depresjon en av de viktigste årsakene til helsetap, og depresjon og angst er de mest vanlige psykiske plagene i den norske befolkningen. I studien fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) var målet å studere sammenhengen mellom kondisjon, angstsymptomer og symptomer på depresjon ved bruk av både tverrsnitt- og prospektivt design. Kondisjon har sammenheng ...

De fleste tilfeller av brystkreft og eggstokkreft er sporadiske, men ca. 2 % av brystkrefttilfellene og 15-20 % av tilfellene med eggstokkreft skyldes en nedarvet genfeil i BRCA1- eller BRCA 2-genet.1 Genfeil i et av BRCA-genene er assosiert med betydelig økt risiko for bryst- og/eller eggstokkreft. Som et risikoreduserende tiltak anbefales kvinner med BRCA-genfeil å ...

Angst, depresjon, traumerelaterte vansker og atferdsproblemer utgjør ca. 60 % av de vanligste årsakene til at barn og unge mellom 0-18 år henvises til psykisk helsevern i Norge.1 Videre vet vi at komorbiditet i denne aldersgruppen er vanlig, og at så mye som 40 % av unge som lider av én type mental lidelse også ...

Selektiv mutisme (SM) er karakterisert av en konsistent mangel på tale i viktige sosiale situasjoner, som på skolen. Barna snakker imidlertid fritt hjemme med nære familiemedlemmer. SM klassifiseres i dag som en angstlidelse med en forekomst på om lag en prosent, og det er en viss overvekt av jenter.1,2  Tilstanden viser en familiær opphopning, og ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon