Skip to Content

StressProffen™ – Effektiv, digital stressmestring for pasienter med kreft

En randomisert, kontrollert studie viser at StressProffen™ – et app-basert stressmestringsprogram – kan bidra til å redusere stress og symptomer på angst og depresjon hos pasienter med kreft.

Få tilgang til artikkelen

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top