Skip to Content

StressProffen™ – Effektiv, digital stressmestring for pasienter med kreft

En randomisert, kontrollert studie viser at StressProffen™ – et app-basert stressmestringsprogram – kan bidra til å redusere stress og symptomer på angst og depresjon hos pasienter med kreft.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top