Skip to Content

Har tiltak som reduserer angst hos ungdom også effekt på søvnvansker?

Ungdom som strever med angst bør nås tidlig med effektiv hjelp. Vi har funnet god effekt av skolebaserte mestringsgrupper på ungdommers angst og depressive symptomer.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top