Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig.  Mestringskurs for ungdom (DU) er et gruppetiltak basert på kognitiv terapi (CBT) for ungdom i alderen 15-20 år med lett til moderat depresjon. I denne artikkelen vil vi ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon