Der er ikke tydelig sammenheng mellom prenatal eksponering for ftalater og utvikling av atopiske sykdommer i femårsalderen. Det virker imidlertid som at det er redusert risiko for eksem ved eksponering for den ene av ftalatmetabolittene. For høysnue er det litt annerledes, da vi for første gang har påvist tendens til økt risiko hos femåringer hvis ...

Atopisk dermatitt er en hyppig og kronisk hudlidelse som kan føre til nedsatt livskvalitet hos barn og voksne. Alvorlig atopisk dermatitt og tidlig debut øker risikoen for å utvikle komorbiditeter i form av allergisk astma, allergisk rhinitt og matallergi. Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk og inflammatorisk hudsykdom med et fluktuerende forløp.1-3 Tilstanden er karakterisert ved ...

Sykdomsbyrde ved atopisk dermatitt

Dermatologi | Bobby Zachariae | 9. okt 2019 kl. 3:02 |

Atopisk dermatitt (AD) er en hyppig lidelse med prevalens på opptil 20 % blant barn og 10 % blant voksne.1 Årsakene til denne kroniske inflammatoriske hudsykdommen er komplekse og enda ikke kartlagt fullt ut, men de omfatter med stor sannsynlighet arvelige så vel som miljømessige faktorer, som bidrar til dysregulering av immunsystemet, svekkelse av hudbarrieren ...

Atopisk dermatitt og hjerte- og karsykdommer

Dermatologi | Yuki Maria Fukuda Andersen | 7. Jun 2019 kl. 10:27 |

Atopisk dermatitt (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsykdom hos barn og voksne.1 I løpet av de siste tiårene har en rekke epidemiologiske og kliniske undersøkelser funnet en signifikant sammenheng mellom psoriasis – en annen inflammatorisk hudsykdom – og en rekke følgesykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer.2 De siste årene har enkelte  vitenskapelige studier vist at pasienter ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon