Skip to Content

Mindre stress! Kan angst ved autismespekterforstyrrelser behandles?

Angstlidelser hos barn med autismespekterforstyrrelser behandles sjelden enda de er vanlige og forverrer barnas funksjon betydelig. En norsk pilotstudie tyder på at angst kan bedres gjennom et program fastlegene bør kjenne til, så de kan henvise til behandling når de mistenker angst hos disse barna.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top