Skip to Content

Fatigue hos pasienter med multippel sklerose

Fatigue gir redusert livskvalitet hos pasienter med multippel sklerose (MS). Blant 1 454 norske pasienter med MS hadde 81 % fatigue. Forekomsten var høyere blant kvinner og blant pasienter med økt grad av funksjonsnedsettelse. Fatigue var assosiert med angst, depresjon og søvnighet på dagtid.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top