Skip to Content

Bjørn Skogen

senior rådgiver, UiT- Norges arktiske universitet, Tromsø

Articles

Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni

  • / Bjørn Skogen / Heidi Tiller / Jens Kjeldsen-Kragh / Maria Therese Ahlen / Mette Kjær
Back to top