Skip to Content

Nedgang i antall uønskede svangerskap i Norge

I Norge har antallet uønskede svangerskap sunket betydelig de siste årene. Det kan se ut til at tiltakene norske helsemyndigheter har gjort har vært vellykkede. Satsning på tilgang til gratis prevensjon blant yngre kvinner og oppfordring til bruk av langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC) kan ha vært viktig.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top