Migrene er den sykdommen i verden (og i Norge) som gir nest mest funksjonstap i befolkningen, og fordi den er spesielt hyppig blant ungdom og yngre voksne var den den mest invalidiserende sykdom i verden hos personer under 50 år. I denne artikkelen beskrives den faglige verdien av HeadHUNT-studien, hodepinedelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Den ...

God kvalitet på spørreskjemabaserte hodepineepidemiologiske studier forutsetter validering av hodepine-diagnosene.1 Dette gjøres ved å sammenligne mot gullstandarden, som er et diagnostisk intervju utført av hodepinespesialist, utført på et tilfeldig utvalg av studiepopulasjonen.1 Denne artikkelen oppsummerer hovedfunn basert på erfaringer fra tre ulike populasjonsbaserte valideringsstudier av spørreskjemabaserte hodepinediagnoser.2-4  Metode Et utvalg av deltakere i Helseundersøkelsen i ...

Hodepine er den hyppigste type av smerte hos mennesket. Stort sett alle har opplevd å ha hodepine. Omkring 20-25 % har migrene, kvinner har det dobbelt så hyppig som menn, mens omkring 3 % av befolkningen har kronisk hodepine, som igjen er hyppigere hos kvinner enn menn. Eksessiv tretthet på dagtid forekommer hos 8-30 % ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon