Ulcerøs kolitt er en sykdom av ukjent etiologi. 10-20 % av forekomsten kan forklares med genetikk. Differensielt uttrykk av følsomhetsgener ved inflammatorisk tarmsykdom utløser feilregulering av immunsystemet. Prøver fra pasienter med ny-diagnostisert ulcerøs kolitt fører til nye oppdagelser. På tross av dekader med forskning, er ulcerøs kolitt fremdeles en sykdom av ukjent etiologi. Bare 10-20 ...

VARSITY-studien

Gastroenterologi | Bjørn Moum | 29. Mai 2019 kl. 11:17 |

Under den 14. kongressen til European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) i København ble resultatene fra VARSITY-studien publisert. Dette er den første direkte sammenlignende studien av to biologiske legemidler innenfor inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Resultatene ble presentert av dr. Stefan Schreiber ved Universitetssykehuset i Kiel som en muntlig presentasjon (OP34)1 under kongressen, og i en video ...

Den globale insidensen av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som inkluderer ulcerøs kolitt (UC) og morbus Crohn (MC), er stadig økende, spesielt i vestlige land. I Europa er det rundt 2,4 millioner hovedsakelig unge pasienter som er diagnostisert med IBD.1 IBD klassifiseres som en autoimmun sykdom hvor immunforsvaret er dysregulert på grunn av mikrobiota i tarmen og/eller ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose