Skip to Content

ASH 2019: Å «knuse alders-glasstaket» i transplantasjon i multiple myelomer

Autolog hematopoietisk celletransplantasjon (AHCT) er en effektiv behandling for å oppnå dyp og holdbar remisjon ved multippelt myelom (MM). Vanligvis tilbys AHCT til pasienter <70 år, selv om medianalderen for diagnosering av MM er 70 år. Vi sammenlignet resultatene av «upfront»-AHCT på tvers av aldersgrupper for nydiagnostisert MM i de nye behandlingsformenes tidsalder.

Flere MM-pasienter ≥70 år blir transplantert i USA over tid. Resultatene våre bekrefter at pasienter ≥70 år kan gjennomgå transplantasjon på en sikker måte og oppnå lignende fordeler som 60-69 år gamle pasienter. Melphalan 200 mg/m2 kan trygt gis i ≥70 års-populasjonen. Mens melphalan «conditioning dose» 140 mg/m2 i ≥70-gruppen er assosiert med dårligere utfall, er dette sannsynligvis et surrogat for høyere skrøpelighet og komorbiditet i denne pasientkohorten.

Analysen vår bekrefter at AHCT har lignende fordeler når det gjelder sykdomskontroll (REL og PFS) hos både unge og eldre MM-pasienter. Denne fordelen sees selv i en samtid der proteasominhibitorer og/eller immunmodulatorer brukes i «upfront» behandling. Dermed er AHCT fortsatt en sikker konsolideringsbehandling i MM-pasienter i alle aldersgrupper.

Pashna N. Munshi, MD, Lombardi Comprehensive Cancer Center, Georgetown University Medical Center, Washington, DC

Back to top