Skip to Content

ASH 2019: De første resultatene fra CARTITUDE-1-studien av JNJ-4528 i pasienter med relapsert/refraktært multippelt myelom.

I RRMM er median totaloverlevelse (OS) hos pasienter med RRMM som utviklet seg etter eksponering for ≥3 tidligere behandlingsformer ~ 13 mo, noe som indikerer et stort uoppfylt behov. LCAR-B38M er en strukturelt differensiert CAR-T-celleterapi som inneholder et 4-1BB kostimulatorisk domene og 2 BCMA-målrettede enkeltdomeneantistoffer designet for å gi aviditet. Tidligere resultater fra LEGEND-2 (NCT03090659), en «first-in-human» fase 1-studie som benyttet LCAR-B38M CAR-T-celler i 74 pasienter med RRMM utført på 4 sykehus i Kina (Jiangsu Provincial People’s Hospital, Ruijin Hospital, Changzheng Hospital og det andre tilknyttede sykehuset ved Xi’an Jiaotong University), viste oppmuntrende effekt og håndterbar sikkerhet. Viktige kvalifikasjonskriterier inkluderte RRMM med ≥ 3 tidligere behandlingslinjer. Her presenterer vi langsiktige oppfølgingsdata om sikkerhet og effekt fra Xi’an-lokasjonen.

Denne studien bidrar med bevis på at LCAR-B38M er en svært effektiv behandling mot RRMM, uavhengig av BCMA-uttrykk. LCAR-B38M viste en håndterbar sikkerhetsprofil i samsvar med den kjente virkningsmekanismen og demonstrerte, med en median oppfølging på 19 måneder, dype og holdbare responser hos innlagte pasienter med RRMM. En klinisk fase 1b/2-undersøkelse pågår i USA (CARTITUDE-1, NCT03548207, JNJ-68284528), og en bekreftende fase 2-studie er igangsatt i Kina (CARTIFAN-1, NCT03758417).

Originaltekst: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper124953.html

Back to top