Skip to Content

ASH 2019: Fireårs-analyse av Murano-studie bekrefter vedvarende fordeler fra tidsbegrenset venetoclax-rituximab (VenR) i relapsert/refraktær (R/R) kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Venetoclax (Ven) er en høyselektiv oral hemmer av nøkkel-apoptoseregulatoren BCL-2, som er overuttrykt i KLL. MURANO, en randomisert fase II-studie, sammenliknet «fixed-duration» VenR med standard bendamustine-rituximab (BR) i R/R KLL. Overlegen progresjonsfri overlevelse (PFS) i VenR versus BR var etablert i den første forhåndsplanlagte analysen. Fortsatt PFS-fordel ble sett ved lengre oppfølging og etter at alle pasienter hadde fullført behandlingen. Data fra en videre analyse, da alle pasienter hadde vært av Ven-behandling i median 22 måneder, er presentert her. 

Fireårsdata fra MURANO demonstrerer vedvarende PFS- og OS-fordeler med VenR versus BR. 24 måneders post-behandlingsstopp PFS var 68.0 % i pasienter som fullførte 2 år med Ven, og pasienter som oppnådde PB uMRD viste spesielt holdbare responser. Disse oppfølgingsdataene gir ytterligere støtte for anvendelse av «time-limited» Ven i R/R KLL. 

John F. Seymour, MBBS, PhD, FRACP, Royal Melbourne Hospital, Peter MacCallum Cancer Centre and University of Melbourne, Melbourne, Australia

Back to top