Skip to Content

ASH 2019: Kombinert ibrutinib og venetoclax for førstelinjebehandling av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi

Ibrutinib (IBR), en BTK-hemmer, og venetoclax (VEN), en BCL-2-hemmer, er godkjent for pasienter med KLL. Resultater fra førstelinjekohorten (n=80) av en «investigator-initiated» fase II-studie av kombinert IBR og VEN for pasienter med KLL (Jain N et al. NEJM 2019) (NCT02756897) er nylig rapportert.

Her rapporteres data for disse 80 pasientene, med fokus på MRD-resultater. Det kan konkluderes med at kombinert IBR og VEN er et effektivt, kjemoterapi-fritt oralt regime for pasienter med høyrisiko, tidligere ubehandlet KLL. Pågående randomisert studier vil videre hjelpe til med å definere rollen til denne kombinerte tilnærmingen til KLL.

Nitin Jain, MD, Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas

Originalartikel: 34 Combined Ibrutinib and Venetoclax for First-Line Treatment for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)

Back to top