Skip to Content

ASH 2019: LBA-3 QUAZAR AML-001 «maintenance»-studien: Resultater fra en fase III internasjonal, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie av CC-486 (oral formulering av Azacitidin) hos pasienter med akutt myeloid leukemi (AML) i første remisjon

Mange eldre pasienter med AML reagerer på intensiv induksjon cellegift (IC), men responsene er ofte kortvarige og total overlevelse (OS) er dårlig. Fordelen med vedlikeholdsbehandling etter remisjon (Tx) for pasienter med AML er uklar, da ingen terapi har vist seg å vesentlig forbedre OS.

CC-486 er et oralt hypometyleringsmiddel som tillater forlenget medikamenteksponering under hver Tx-syklus for å opprettholde terapeutisk aktivitet. Vi rapporterer de primære resultatene fra QUAZAR AML-001, en fase III-studie som evaluerte CC-486 som vedlikeholdsbehandling hos pasienter i alderen ≥55 år med AML i første remisjon etter IC.

CC-486 er den første behandlingen som er blitt brukt i «maintenance setting» for å gi statistisk signifikante og klinisk betydningsfulle forbedringer i både OS og RFS hos pasienter med AML i remisjon etter induksjon kjemoterapi, med eller uten konsolidering. Oral CC-486 har en håndterbar sikkerhetsprofil og representerer en ny terapeutisk standard for pasienter med AML i remisjon.

Andrew H. Wei, MBBS, FRACP, FRCPA, PhD, The Alfred Hospital, Melbourne, AUS, Monash University, Melbourne, Australia

Originaltekst: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper132405.html

Back to top