Skip to Content

ASH 2019: Venetoclax lagt til ibrutinib i høyrisiko KLL oppnår en høy frekvens av uoppdagelig minimal restsykdom (RTS1)

Pasienter som mottar BTK-hemmeren ibrutinib mot KLL oppnår sjelden CR med uoppdagelig MRD (U-MRD) og krever suppressiv behandling i ubestemt tid. Dette resulterer i en kumulativ risiko for tilbakefall, og også uønskede hendelser som leder til seponering av medikamenter. Risikoen for tilbakefall er høyest i pasienter med kompleks karyotype og/eller del(17p): noen serier foreslår også økt risiko i pasienter med del(11q) eller et vedvarende forhøyet β2-mikroglobulin.

Bcl-2-hemmeren venetoclax (ven) viser in vitro-synergy med ibrutinib. Kombinasjonen har vært godt tolerert og høyst effektiv i førstelinje og pasienter med relapsert/refraktær (R/R) KLL.

Ven lagt til ibrutinib i pasienter med høyrisiko KLL som konsolidering er godt tolerert, og assosiert med en høy sannsynlighet for å oppnå U-MRD i BM og CR innen 12 måneder med kombinasjonsbehandling, noe som antyder at «time-limited» behandling kan være gjennomførbart ved høyrisiko KLL. Videre oppfølging vil avgjøre sannsynligheten for å oppnå U-MRD på senere tidspunkt og responsenes holdbarhet.

Philip A. Thompson, MBBS, Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas

Back to top