Skip to Content

ASH 2023: CAPTIVATE Study – Ibrutinib-Venetoclax for CLL/SLL

The CAPTIVATE study’s latest findings offer new hope for CLL/SLL patients with the oral ibrutinib-venetoclax, demonstrating lasting remissions and promising retreatment outcomes.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top