Skip to Content

Behandling av osteoporose

Osteoporose er fortsatt underbehandlet i Norge tross at 1 av 2 kvinner og 1 av 5 menn vil få et osteoporotisk brudd. Osteoporotiske brudd medfører stor overdødelighet. Behandlingen er basert på farmaka som enten nedsetter benremodeleringsaktiviteten eller stimulerer ben nydannelse. Disse medisiner reduserer risiko for brudd 25-70 %, avhengig av bruddlokalisasjon, har en solid risk/benefit ratio og reduserer mortalitet.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top