Skip to Content

CheckMate 227: 6-year data on the treatment of locally advanced NSCLC with Opdivo and Yervoy  

On the second day of WCLC – Sunday, September 10, 2023 – Dr. Solange Peters, Professor at Vaud University Hospital in Lausanne, Switzerland, will present 6-year follow-up data from CheckMate 227.

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top