Skip to Content

Har pasienter som rapporterer barndomstraumer forandringer i stressresponsen som voksne?

Få tilgang

Hvis du er lege, sykepleier eller annen helsepersonell, kan du få tilgang til hele artikkelen ved å opprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top